تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 2 / اول دبیرستان

LESSON TWO

موارد کاربرد it

It ضمیری است خنثی و زمانی که فاعل جمله، سوم شخص مفرد باشد (اشیاء و حیوان) به جانی آن استفاده می شود. از ضمیر (it) در موارد دیگری نیز استفاده می شود که معنی خاصی ندارد و فقط برای پر کردن جای فاعل به کار برده می شود. به این موارد توجه کنید.

 

1.    The tree has no fruit.

It has no fruit.                                                                         به جای فاعل جملهit

2.    The book is very expensive.

It is very expensive.                                                                 به جای فاعل جملهit

3.    wath is the time now?

It is five o'clock.                                                                              به جای زمانit

4.    How is the weather today?

It is cold.

It is raining.                                                                            به جای آب و هوا it  

5.    How far is it from Shiraz to Tabriz?

It is more than 1000 kilometers.                                                     به جای فاصلهit

6.    Who is it on the phone?

Who is at the door?                                               به جای فردی که دیده نمی شودit

Who is that man in the car?                                 پشت تلفن، پشت در، داخل ماشین

7.    What day is it today?

It is Monday.                                                                            به جای ایام هفتهit

8.    What month is this?

It is March.                                                                         به جای ماه های سال it

9.    To drive a big car is difficult.

It is difficult to drive a big car.                                                           به جای فعلIt

 

در این حالت بعد از it فعل be و سپس صفت و آنگاه فعل به صورت مصدر با to آورده می شود.

ب- کاربرد (فعل زمان حال ساده + should) : should یکی از افعال کمکی است و معادل فارسی آن «باید» می باشد. هرگاه بخواهیم کلمه «باید» را در جمله ای به کار ببریم که انجام دادن آن کار، یک وظیفه اخلاقی یا درخواست از کسی است، نه یک اجبار یا اصل قانونی، از فعل کمکی should استفاده می کنیم.

 

1.    Children should go to bed on time.              (درست)

2.    Everybody should help the poor.                 (درست)

3.    We should get up early this morning.          (درست)

4.    We should obey the law.                                 (غلط)

 

توضیح: در جمله های 1 و 2 و 3 از کلمه should به معنی «باید» استفاده می شود. اما «باید» در شکل یک وظیفه، نه یک قانون، بدین معنی که اگر در جمله اول، بچه ها به موقع به رختخواب نروند و در جمله دوم، افراد به فقرا کمک نکنند و در جمله سوم، ما امروز صبح زودتر از خواب بیدار نشویم، هیچ کاری خلاف قانون انجام نداده ایم، بلکه طبق وظیفه ای که بر دوش ما بوده است آن کارها را انجام نداده ایم.

اما در جمله چهارم چون اطاعت از قانون یک امر مسلم و قطعی است و اطاعت نکردن از آن، جرم محسوب می شود، لذا در این حالت مجاز نیستیم از کلمه should استفاده کنیم. در این جمله بجای should از فعل کمکی must استفاده می شود.

 

We must obey the law.                    ( درست)

 ارسال در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم