تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 7/دوم دبیرستان

جملات شرطی نوع دوم(conditional sentences 2)

 

 

 

شرطی نوع دوم بیان کننده موقعیتی غیر واقعی است بنابر این احتمال انجام شرط

بسیار ضعیف است.

 

 

نتیجه شرط                                                                      جمله ساده

 

    فعل ساده+    could     +    فاعل      +  و +   جمله گذشته ساده  if +

                       would

                  might   

 

 

 

 

مثال:

 

1_If I had a lot of money, I would help  poor people.

 

2_If they arrived  this morning ,we might see  them.

 

3_If the car were  cheaper .I could buy  it.

 

4_If I werenot  a student  , I would work   somewhere.

 

5.she couldnot   pass the test if she did not study  hard .

 

6.I could buy  a new car if I  were a rich man.

 

 

 

  *در شرطی نوع دوم بهتر است به  جای was  از were  استفاده کنیم .(چون were   از was  رسمی تر است و غیر واقعی بودن جمله را بیشتر نشان می دهد)

 

 

*تذکر*: همانند شرطی نوع اول می توان جای جمله شرط و نتیجه را عوض کرد.ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم