تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 4/ دوم دبیرستان

  • نکته اول

 

قانون کلی کاربرد دو فعل در یک جمله :

 

 verb+ to+ verb

 

فعل اول با توجه به زمان و فاعل جمله می تواند

 

متغیر باشد اما فعل دوم به صورت مصدر با to   به کار می رود.

 

در این صورت فعل اول اغلب فعل های زیر را در بر می گیرد.

 

like  .want .hope .begin ,decide ,prefer .plan,  promise  .wish,………  

 

 

 

I want to go home

They like to watch tv now

She tired to do the puzzle

I hope to see you again

 

 

 

*نکته دوم: 

 

اسم به عنوان توصیف کننده:

 

هنگامی که دو اسم در کنار هم به کار می روند .اسم اول یک تو صیف کننده است و مانند

صفت می تواند اسم

 

بعد از خودش را تو صیف کند.در این اسامی مرکب معمولا اسم اول جمع بسته نمی شود

چون نقش صفت را دارد .

 

He is a bus   driver  راننده اتو بوس

        I like garden flowersگل های باغ

    They go to an evening classکلاس شبانه

                            They is a stone bridgeپل سنگی       ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم