تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

گرامر درس 2 /دوم دبیرستان

*الف کابرد  any , no 

 

1_    any .no  به منای هیچ صفت مبهم می باشند که قبل از اسامی به کار مروند .any در جملات

منفی و سوالی وno در جملان مثبت any .no هم با اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش

به کار می روند.

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

هیچ شکری در فنجان من وجود ندارد.There is not any sugar in my cup

 

 

There is no sugar in my cup                                                     

 

I did not have any friend there من   هیچ دوستی در آنجا نداشتم

 

 

I had no friends there.

 

2_باید تو جهداششت که در جملات سوالی اغلب به جای        some از any    استفاده می شود.

 

do you have any books?

 

yes .i have some books

 

no I donot have any books

 

no I have no books       

 

3_به ترکیبات ریر توجه کنید .این تر کیبات نیز همانندany. no  در جمله ها ظاهر می شود

 

 

any body __________________ nobody

 

anything  _____________________  nothing

 

anywhere _______________________ nowhere

 

anyone___________________________ no one

 

 

ب)کاربرد ضمایر ملکی:::

 

 

ضمایر :

 

 

 

mine           ours

 

 

yours         yours

 

 

his               

 

hers            

 

its              

 

 

theirs      

 

 

صفات ملکی :my. .his .her .its . your.  our. your. their

 

 

 

This is my book.this is mine .

 

you have a watch .it is yours

 

ضمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و اسم بعد از آن نی شئد.ضمیر ملکی وصفت ملکی در این است که صفت

 

ملکی به تنهایی معنی دار نبوده و همیشه با اسم بعد از خود به مار می رود.

 

برای نشان دادن مالکیت به همرا نام افراد میتوان از س استفاده کرد(در هر دو حالت صفت یا ضمیر ملکی)   

 ارسال در تاریخ یکشنبه 3 مهر 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم