تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین
نمونه writing  نمره بالا
 1. sample 1     ( score 8.5)

 2. sample 2     ( score 8.5)

 3. sample 3      ( score 8.5)     

 4. sample 4     ( score 8.5)

 5. sample 5     ( score 8.5)

 6. sample 6     ( score 8.5)

 7. sample 7     ( score 8.5)

 8. sample 8     ( score 8.5)

 9. sample 9     ( score 8.5)

 10. sample 10     ( score 8.5)

 11. sample 11     ( score 8.5)

 12. sample 12     ( score 8.5)

 13. sample 13     ( score 8.5)

 14. sample 14     ( score 8.5)

 15. sample 15      ( score 9)

 16. sample 16      ( score 9)

 17. sample 17      ( score 9)

 18. sample 18  ( score 9)

 19. sample 19 ( score 9)

 20. sample 20  ( score 9)

 21. sample 21 ( score 9)

 22. sample 22  ( score 9)

 23. sample 23  ( score 9)

 24. sample 24  ( score 9)ارسال در تاریخ پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم