تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

منابع برای دانلود رایگان برای آیلتس

IELTS FREE DOWNLOADS

1) IELTS Speaking Topics (2 Pages)

2) IELTS Writing Topics(5 Pages)

3) IELTS Writing Lists(46 Pages)

4) Students Writing Samples(42 Pages)

5) Plague words or Phrases(2 Pages)

6) IELTS Essays(2 Pages)

7) IELTS Listening by Francisco Carrizo (8 Pages) New

8) Sample marking sheet for IELTS writing task 2 by Francisco Carrizo (1 page)New

9) Academic Reading IELTS(11  Pages)

10) More IELTS speaking topics (web page)

11) Speaking Exam

12) Speaking Test Samples # 1

13) Speaking Test Free # 2

14) Common connective words (important to use connectives)

15) IELTS Writing Task 1 July 2001 (1 page)

16) Avoid Language Bias (article web page)ارسال در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم