تبلیغات
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین

proverbs

with

quiz

&...

A (26)
B (13)
C (6)
D (11)
E (8)
F (8)
G (11)
H (14)
I (11)
J (1)
K (2)
L (8)
M (14)
N (15)
O (10)
P (10)
Q (1)
R (6)
S (12)
T (37)
U (1)
V (2)
W (12)
Y (5)
Z (2)
Badness (10)
Chance (10)
Danger (10)
Death (10)
Justice (10)
Looks (10)
Men and Women (10)
Money (20)
Patience (10)
Religion (10)
Talking (20)
Truth (10)
Will (10)
Modern (10)
Quizzes (240)


ارسال در تاریخ یکشنبه 6 شهریور 1390 توسط

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم